Styrelse

Annica Dahlqvist, Ordförande

Daniel Heimer, Vice ordförande

Clara van den Bos

Gabriella Hammarin

Sara Olsson

Karin Frank – Larsson

Erik Apelgårdh

Bertil Högberg